Sebastian Łaszkiewicz
Sprawdzian

Sprawdzian szkolny jest to zwykle krótsza od klasówki, lecz dłuższa od kartkówki pisemna forma sprawdzenia stanu wiedzy uczniów w tego typu szkołach.Obejmuje przeważnie tylko jedną klasę szkolną i jest pisany przez wszystkich uczniów w tym samym czasie.Sprawdzian różni się od klasówki tym, że jest zwykle znacząco krótszy i jest bardziej nastawiony na sprawdzenie bieżących wiadomośc nabytych na ostatnich lekcjach.Forma sprawdzianu może być różna: rozwiązanie zadania, napisanie rozprawki, odpowiedzi na pytania lub uzupełnienie testu. Czasami jednak słowo to może być tożsame ze słowem klasówka.